PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Migdał

Urologia Polska 1978/31/2

Paliatywne leczenie 5-fluorouracilem zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Marek Pawlicki, Krzysztof Migdał, Wiesław Stefański