PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Lechnio

Urologia Polska 1997/50/2

OLBRZYMIA WZNOWA MIEJSCOWA PO USUNIĘCIU MIĘSAKORAKA NERKI
Jerzy Świerż, Lech Lechnio