PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Nowak

Urologia Polska 1981/34/2

Ureter retrocavalis
Lesław Steinmetz, Lech Nowak