PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leokadia Gustowska

Urologia Polska 1979/32/1

Ocena morfologiczna nerek królików po krioaplikacji
Wiesława Salwa, Józef Kroll, Leokadia Gustowska