PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Kołodziejski

Urologia Polska 1983/36/3

Wskazania do wycięcia węzłów chłonnych pachwinowych w chirurgicznym radykalnym leczeniu raka prącia
Leszek Kołodziejski