PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lucjan Cynowski

Urologia Polska 1979/32/3

Budowa morfologiczna i rokowanie w guzach Wilmsa samoistnie pęknię'tych
Czesław Stoba, Lucjan Cynowski