PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Małgorzata Goł±b-Lipińska

Urologia Polska 2005/58/3

Subcutaneus urinary diversion ? alternative to percutaneus nephrostomy
Leszek Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Goł±b-Lipińska, Leszek Jeromin