PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Bembniata

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol, Maciej Bembniata