PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Maciej Szwedowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Clinical manifestation of melanoma metastases to urinary tract
Sebastian Ciszewski, Beata Smolska-Ciszewska, Artur Jakimów, Cezary Juda, Maciej Szwedowski, Władysław Błudzin, Roman Szwedowski