PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Wójcicki

Urologia Polska 1998/51/2

POWIKŁANIA UROLOGICZNE PO PRZESZCZEPIE NERKI
Roman Kostyrka, Stanisław Zieliński, Maciej Wójcicki