PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Ciechomski

Urologia Polska 2004/57/4

Blokada nerwu zasłonowego podczas przezcewkowego wycięcia guza pęcherza moczowego
Marcin Ciechomski