PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Dzionara

Urologia Polska 1981/34/2

"Samoistny" obfity krwiomocz u dzieci (2 przypadki).
Marek Dzionara