PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maria Kopczyńska-Kowalczykowa

Urologia Polska 1993/46/2

Rzadki radiologiiczny obraz osteolitycznego przerzutu raka prostaty do kości. Opis przypadku
Andrzej Gregorczyk, Hanna Górska, Maria Kopczyńska-Kowalczykowa