PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mariola Matyjaszczyk

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk