PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marzena Gruszka

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.1 - Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych
Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Bartosz Misterek, Marzena Gruszka, Celestyna Mila-Kierzenkowska