PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marzena Truskolaska

Urologia Polska 1981/34/3-4

Ocena wyników leczenia spodziectwa sposobem
Jan Gruchalski, Marzena Truskolaska, Hanna Lipska