PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Miłosz Parczewski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Polimorfizm A (-2578) C genu VEGF u chorych na raka gruczołu krokowego - doniesienie wstępne
Artur Lemiński, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski, Mariusz Kaczmarczyk, Andrzej Ciechanowicz, Andrzej Sikorski