PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Radwan

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Dziesięć lat doświadczeń w badaniu CFTR/AZF u mężczyzn z azoospermią
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Katarzyna Wertheim, Magdalena Nawara, Jan Karol Wolski1, Michał Radwan