PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mieczysław Chodkowski

Urologia Polska 1982/35/1-2

Przypadek niezwykłej lokalizacji ciała obcego po usunięciu nerki
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Mieczysław Chodkowski