PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mirosława Antoszewska

Urologia Polska 1987/40/2

UWARUNKOWANIA ANATOMICZNE UNERWIENIA MIĘŚNIA ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ U MĘŻCZYZN
Jerzy Olszewski, Mirosława Antoszewska