PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Monika Gos

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.1 - Tło genetyczne a ryzyko rozwoju raka prostaty oraz obraz kliniczny choroby
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Analiza polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genach CYP17 iSRD5A2 u pacjentów chorych na raka prostaty
Monika Gos, Małgorzata Sadowska, Paweł Wiechno, Tomasz Demkow, Przemysław Janik