PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Onufry Torbus

Urologia Polska 1993/46/1

Próba zachowawcze go leczenia wad wrodzonych dróg moczowych w zespole brzucha śliwkowatego (Prune-Belly Syndrome)
Mieczysław Fryczkowski, Onufry Torbus, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska