PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

P. Skrzywanek

Urologia Polska 1997/50/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO SPOSOBEM OBLITERACJI ŻYŁY NASIENNEJ U 54 CHORYCH
Tomasz Stachowski, P. Skrzywanek, Zbigniew Kwias, Andrzej Karwowski