PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Szynaka

Urologia Polska 2006/59/1

Naczyniak jamisty pęcherza moczowego u ośœmioletniej dziewczynki
Piotr Szynaka, Walentyna Maria Zoch-Zwierz, Piotr Owsiejczuk
Listy do Redakcji
Piotr Szynaka

Urologia Polska 2005/58/4

Przewlekłe, rozrostowe zapalenie pęcherza moczowego u dziewcząt w okresie pokwitania
Grzegorz Gomoliński, Piotr Szynaka, Anna Barbara Kluz-Kowal