PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Radosław Mądry

Urologia Polska 2006/59/3

Postępy w leczeniu nowotworów urogenitalnych
Kornelia Tomaszewska, Janina Markowska, Anna Markowska, Radosław Mądry, Zbigniew Szewierski