PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rafał Brzeziński

Urologia Polska 1988/41/4

TEMPERATURA CIAŁA U CHORYCH PO USUNIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ, U KTÓRYCH BADANIE DROBNOWIDOWE WYKAZAŁO JEGO STAN ZAPALNY
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Rafał Brzeziński