PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Renata Walczak-Jędrzejowska

Urologia Polska 2008/61/3

Znaczenie receptorów estrogenowych i enzymu aromatazy w spermatogenezie, różnicowaniu płciowym mózgu i rozwoju kośćca u mężczyzn
Renata Walczak-Jędrzejowska, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula

Urologia Polska 2007/60/4

Aktywność płciowa a czynniki ryzyka miażdżycy i zmiany hormonalne u młodych mężczyzn
Jolanta Słowikowska-Hilczer, Krzysztof Kula, Katarzyna Marchlewska, Elżbieta Oszukowska, Anna Gumińska, Sylwia Jastrzębska, Edyta Kramek, Eliza Zawadzka, Renata Walczak-Jędrzejowska