PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Richard Fiala

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zespolenie opuszkowo-sterczowe jako metoda leczenia pourazowych uszkodzeń cewki moczowej
Richard Fiala
Zastosowanie błony pod¶luzowej jelita cienkiego w leczeniu zwężeń cewki moczowej w odcinku opuszkowym
Richard Fiala
Porównanie wyników biopsji stercza wykonywanej z wykorzystaniem jedno- i dwupłaszczyznowej ultrasonografii przezodbytniczej
Kamil Belej, Martin Hrabec, Richard Fiala, Frantiąek Zátura
Modyfikacja oceny parametru VLPP z wykorzystaniem zewnętrznej kamery oraz barwnika przy jednoczesnym zastosowaniu ultrasonografii przezpochwowej - nowy standard w diagnozowaniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Radovan Vrtal, Frantiąek Zátura, Richard Fiala, Michal Grepl