PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Porównanie wyników biopsji stercza wykonywanej z wykorzystaniem jedno- i dwupłaszczyznowej ultrasonografii przezodbytniczej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Kamil Belej, Martin Hrabec, Richard Fiala, František Zátura