PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Mostowicz-Szulewski

Urologia Polska 1989/42/2

PRZYPADEK PRZETRWAŁEGO, DROŻNEGO MOCZOWNIKA U DOROSŁEGO
Andrzej Karski, Ryszard Mostowicz-Szulewski, Leszek Byrski