PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Roessler

Urologia Polska 1978/31/2

W sprawie cewnikowania moczowodów przed hemodializą
Alfons Wojewski, Ryszard Roessler