PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Jędrzejczak

Urologia Polska 1986/39/3

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORU JĄDRA
Zbigniew Janiak, Sławomir Jędrzejczak, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński