PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Paweł Woźniak

Urologia Polska 2002/55/3

Laparoskopia wspomagana ręką operatora w urologii
Sławomir Paweł Woźniak, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski

Urologia Polska 2001/54/4

Sprawozdanie z pobytu w Oddziale Urologii New York Presbiterian Hospital Weill Medical College at Cornell University
Sławomir Paweł Woźniak

Urologia Polska 2001/54/2

Wstępna ocena leczenia szczepionką BCG (terapia podtrzymująca) raków powierzchownych pęcherza moczowego
Anna Kołodziej, Janusz Dembowski, Romuald Zdrojowy, Tomasz Szydełko, Paweł Kowal, Sławomir Paweł Woźniak, Michał Wróbel, Jerzy Lorenz

Urologia Polska 2001/54/1

Sprawozdanie z pobytu naukowego na Salzburg Cornell Seminary of Urology
Roland Dadej, Sławomir Paweł Woźniak