PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sławomir Zuchora

Urologia Polska 1991/44/2

Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski