PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Sergey Pasichnyk

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.4 - Skuteczność przezcewkowej elektroresekcji (TURP) i nacięcia (TUIP) gruczołu krokowego u chorych na raka stercza, u których wystąpiło zatrzymanie moczu
Sergey Pasichnyk, Andriy Zuravthak, R. Z. Sheremeta, Yuriy Gritsina