PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisław Krasoń

Urologia Polska 1987/40/2

WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET LECZONE OPERACYJNIE ZMODYFIKOWANĄ METODĄ MARSHALL?MARCHETTI?KRANTZ
Jan Sprogis, Stanisław Krasoń, Stanisława Spoz
LECZENIE OPERACYJNE PRZETOK PĘCHERZOWO-MACICZNYCH
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Jan Sprogis

Urologia Polska 1987/40/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-MACICZNA
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Teresa Mizerska

Urologia Polska 1985/38/1

GRUCZOLAK KWASOCHŁONNY (ONCOCYTOMA) NERKI
Stanisław Krasoń, Roman Mazuryk, Jan Sprogis