PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stanisława Kabuła

Urologia Polska 1995/48/3

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNAWANIU ZAWAŁU NERKI
Ferdynand Tyloch, Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Renata Sujkowska, Zdzisław Boroń, Stanisława Kabuła, Zdzisław Skok