PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefan Ciszewski

Urologia Polska 1979/32/3

Ciągotka (priapismus)
Wiesław Janicki, Stefan Ciszewski