PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Stefan Olszowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Podwiązanie żyły głównej dolnej uszkodzonej podczas usuwania guza nerki
Katarzyna Sapeta, Stefan Olszowski, Helena Strońska, Andrzej Kowalski