PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tadeusz Kocon

Urologia Polska 1978/31/3

Wyrwanie miedniczki nerkowej wraz z kielichami z wnęki nerkowej na skutek tępego urazu brzucha
Tadeusz Kocon