PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Teresa Mizerska

Urologia Polska 1987/40/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-MACICZNA
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Teresa Mizerska