PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Władysław Łazar

Urologia Polska 1988/41/4

KRWIAK POCHWY (HAEMATOKOLPOS) IMITUJĄCY GUZ MIEDNICY MNIEJSZEJ
Władysław Łazar, Jan Sprogis