PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Władysław Sędek

Urologia Polska 1982/35/1-2

Łagodny guz nerki - tłuszczak
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Władysław Sędek, Marek Jończyk