PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Włodzimierz Sz. Wajkert

Urologia Polska 1981/34/3-4

Biopsja stercza igłą Vim Silvermana przez krocze
Lesław Steinmetz, Włodzimierz Sz. Wajkert