PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

W. Kozłowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wykrywanie materiału genetycznego wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale pobranym od pacjentów z chorobami narządów moczowo-płciowych - doniesienie wstępne
Jacek Anusik, Marek Tomasz Szkoda, W. Kozłowski, B. Litwińska, Bronisław Stawarz