PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wykrywanie materiału genetycznego wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale pobranym od pacjentów z chorobami narządów moczowo-płciowych - doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jacek Anusik, Marek Tomasz Szkoda, W. Kozłowski, B. Litwińska, Bronisław Stawarz