PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wacław Lorenz

Urologia Polska 1990/43/1

NERKA POTRÓJNA
Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński, Wacław Lorenz