PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Werner Schlake

Urologia Polska 1992/45/4

Schistosomiasis of the urinary bladder
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann, Winfried Straube, Werner Schlake

Urologia Polska 1991/44/4

Incidental carcinoma of the prostate
Tadeusz Zajączkowski, Johannes Becker, Winfried Straube, Werner Schlake

Urologia Polska 1987/40/2

RARE TUMOURS OF THE TESTICLE AND EPIDIDYMIS WHICH ARE NOT MALIGNANT
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Werner Schlake