PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Janicki

Urologia Polska 1979/32/3

Ciągotka (priapismus)
Wiesław Janicki, Stefan Ciszewski