PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Witold Szyfer

Urologia Polska 1985/38/4

OBUSTRONNY NACZYNIAKOMIĘŚNIAKOTŁUSZCZAK NERKI (ANGIOLEIOMYOLIPOMA) LECZONY OPERACYJNIE
Lech Stachurski, Odon Pętlak, Witold Szyfer

Urologia Polska 1983/36/4

Naczyniakomięsniakotłuszczak nerki ? NMT (angioleiomyolipoma renis)
Witold Szyfer